PROIZVODI ZA DJECU
čepići
10 čepića
DJELATNA TVAR

Paracetamol

TERAPIJSKE INDIKACIJE

LUPOCET 250 mg čepići sadrže paracetamol i izdaju se bez recepta. Koriste se za snižavanje povišene tjelesne temperature i za ublažavanje boli.

LUPOCET 250 mg čepići namijenjeni su djeci u dobi od 6 do 12 godina. Prikladni su za snižavanje povišene tjelesne temperature koja je povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice, zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje zubobolje, glavobolje, grlobolje, boli pri nicanju zuba, nakon operacija i ozljeda te boli u mišićima i zglobovima.

DOZIRANJE

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi djeteta. Približna dob u odnosu na tjelesnu masu navedena je samo kao smjernica.

Preporučene doze ne smiju se uzimati u razmacima kraćim od 4 sata niti više od četiri doze tijekom 24 sata. Preporučena pojedinačna doza paracetamola iznosi 10-15 mg/kg tjelesne mase djeteta..

Djeca tjelesne mase od 20 do 29 kg (približne dobi od 6 do 9 godina)

Primjenjuje se 1 LUPOCET 250 mg čepić do najviše 4 puta na dan, po potrebi.

Djeca tjelesne mase od 30 do 40 kg (približne dobi od 10 do 12 godina)

Primjenjuje se 2 LUPOCET 250 mg čepića do najviše 4 puta na dan, po potrebi.